Henkilökohtainen Raamatun lukeminen

Lukuohjelmat

Päivän eväät

Päivän eväät – pieni raamatunlukuopas on ollut käytössä jo lähes 30 vuotta ja se on edelleen ajankohtainen. Ohjelman mukaan Raamattu voidaan lukea läpi 365 päivässä. Päivän eväät voi tilata joko sähköpostilla tai paperisena Piplian sivuilta.

piplia.fi/…

Tekijä: Piplia
Copyright: Piplia

Tässä olen – Päivittäisiä hengellisiä harjoituksia

Tässä olen – päivittäiset hengelliset harjoitukset ovat ignatiaanisesta perinteestä ammentavia mietiskelykokonaisuuksia. Ne sisältävät päivittäin vaihtuvan mietiskelyn ja raamatuntekstin. Harjoitukset johdattelevat elämään raamatuntekstin sisällä ja katselemaan tekstejä uudenlaisista näkökulmista.

raamattu.fi/tassaolen

Tekijät: Pekka Y. Hiltunen, Pirjo Kantala, Jaana Räntilä, Kalevi Virtanen
Copyright: Piplia

Hetkinen Raamatun lukemiseen

Raamatunlukulehti Hetkinen ohjaa säännölliseen ja monipuoliseen Raamatun lukemiseen. Siinä on joka päivälle Raamatun lukujakso ja lyhyt opetus. Sunnuntaisin luetaan kirkkovuoden tekstejä, ja niihin liittyy ryhmäkeskustelukysymyksiä. Hetkinen ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja sen tilaaja voi myös lukea ja kuunnella e-Hetkistä verkossa.

rll.fi/hetkinen

Julkaisija: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry

RaamattuStartti

Laaja lukuohjelma ja nettisivusto, jossa käydään läpi koko Raamatun ydinsanoma 100 lyhyen lukukohdan kautta. Sivustolla on lisämateriaalina taustatietoa, pohdintaa, keskustelukysymyksiä, ryhmätehtäviä, arkeologista tietoa ja teemoihin liittyviä videoita ja sarjakuvia. Koko sarja on myös podcastina. Sopii erityisesti Raamatun lukemista aloitteleville nuorille ja aikuisille sekä ryhmille.

raamattustartti.fi

Tekijä: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry

Sovellukset

Raamattu.fi- ja Piplia-sovellus

Piplia-sovelluksella ja raamattu.fi -verkkopalvelussa voi lukea tai kuunnella Raamattua, syventyä Raamatun taustoihin tai hiljentyä sen äärellä. Ilmaisen Piplia-sovelluksen avulla Raamattu on aina mukanasi ja saat myös päivän sanat puhelimeesi helposti. Palvelut sisältävät keskeiset suomenkieliset raamatunkäännökset sekä useita kansainvälisiä käännöksiä.

raamattu.fi

Tekijä: Piplia
Copyright: Piplia

YouVersion raamattusovellus

Ilmainen raamattusovellus, joka toimii mobiililaitteissa sekä offline että online. Sisältää mahdollisuuksia lukea Raamattua yksin tai yhdessä toisten kanssa, tehdä huomioita ym. Sisältää monenlaisia muita ominaisuuksia sekä erilaisia lukuohjelmia. Sisältää paljon eri raamatunkäännöksiä ja kieliä.

bible.com/fi

Tekijä: YouVersion
Copyright: YouVersion

Raamattu kannesta kanteen

Rkk-ohjelmasarja on 1434 opetuksen raamatunopetuskokonaisuus, jossa opiskellaan Raamattu läpi ymmärrettävällä tavalla. Opettajana toimii teologian lisensiaatti, pastori Jukka Norvanto. Voit kuunnella opetuksia nettisivujen, Rkk-sovelluksen tai radion kautta.

sansa.fi/rkk

Tekijä: Medialähetys Sanansaattajat ry
Copyright: Medialähetys Sanansaattajat ry ja Jukka Norvanto

Liftari.fi – raamatunlukusovellus nuorille

Joka päivälle raamatunkohta ja siihen liittyvä lyhyt nuorille suunnattu opetusteksti ja pari pohdintakysymystä. Lukuohjelma on kolmivuotinen ja painottuu Uuden testamentin teksteihin. Lukuohjelmaa on kerralla luettavissa kahden viikon ajalta. Tekstit voi lukea nettisivulta ja iOS-laitteilla myös sovelluksessa.

liftari.fi

Tekijä: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry

Videot

LUMO – evankeliumit elokuvina

LUMO-evankeliumielokuvissa seurataan evankeliumien tapahtumia sanasta sanaan Raamatusta luettuina. Elokuvan muodossa kuunneltava ja katsottava evankeliumi on syvä ja innostava kokemus sellaisellekin, joka ei ole tottunut lukemaan Raamattua. Elokuvia voi näyttää kaikenikäisille ja helposti myös lyhyempinä kokonaisuuksina.

rll.fi/lumo

Tekijä ja Copyright: LUMO – evankeliumit elokuvina © The Lumo Project
Suomennos ja kysymykset: Raamatunlukijain Liitto ry

Jeesuksen elämä LUMO-elokuvien katkelmina

Neljästä LUMO-evankeliumielokuvasta rll.fi/lumo on poimittu 40 max viiden minuutin katkelmaa, joiden kautta käydään läpi Jeesuksen maanpäällinen elämä. Evankeliumielokuvia ja niiden katkelmia voi hyödyntää eri-ikäisten kanssa. Katkelmiin on tehty pienryhmäkysymyksiä kouluikäisille, nuorille ja nuorille aikuisille/aikuisille. Ne löytyvät katkelmien alta.

liftaripro.fi/…

Tekijä ja Copyright: LUMO – evankeliumit elokuvina © The Lumo Project
Suomennos ja kysymykset: Raamatunlukijain Liitto ry

BibleProject-videot

Suomenkieliselle yleisölle lokalisoituja laadukkaita animaatiovideoita kaikista Raamatun kirjoista ja erilaisista Raamatun teemoista. Videoiden tavoite on auttaa kokemaan Raamattu yhtenäisenä kertomuksena, joka johtaa Jeesukseen.

bibleproject.com/Finnish

Tekijä: BibleProject
Copyright: BibleProject

Raamattu alusta loppuun -opetussarja

Sarja sisältää 48 keskimäärin 20 min kestävää opetusvideota. Niissä käydään läpi kaikki Raamatun kirjat. Kukin video sisältää olennaiset asiat opetettavasta kirjasta. Opettajina toimivat tunnetut raamatunopettajat sekä Raamatunopetusakatemian käyneet raamatunopettajat.

YouTube

Tekijä: Raamatunopetusakatemia. Videoiden toimittaminen Kansan Raamattuseura.
Copyright: Raamatunopetusakatemia & kukin raamatunopettaja

Raamatun punainen lanka

Raamatunopettaja Leif Nummela käy 9-osaisessa videosarjassa läpi, miten Jeesus ilmenee Raamatun punaisena lankana läpi koko Raamatun.

janoinenlammas.fi/…

Tekijä ja Copyright: Leif Nummela
Janoinen lammas copyright: janoinenlammas.fi

Toiminnalliset

Godfulness – hiljentymistä ja hengellisiä harjoituksia

Godfulness.fi -sivuston hengellisissä harjoituksissa keskitytään Jumalaan ja hänen läsnäoloonsa. Tämä tapahtuu esimerkiksi rukouksen, luonnon ihmettelyn sekä raamattuhiljentymisten kautta. Yksin tai yhdessä toisten kanssa voit tutustua Jumalan lupauksiin Raamatussa ja löytää rohkaisua ja viisautta eri elämäntilanteisiin. Voit ehkä löytää juuri sinua innostavan ja rohkaisevan tavan lukea Raamattua.

Godfulness.fi

Tekijä: Raision seurakunnan ympäristöasiantuntija Hannele Siltala
Copyright: Raision ev.lut. seurakunta

Muut

Johdannot Raamatun kirjoihin

Raamattu koostuu 66 kirjasta. Lyhyet johdannot kertovat Raamatun kirjojen lukemista helpottavia taustatietoja kirjan sisällöstä, historiallisesta tilanteesta, kirjoittajasta jne. Johdannot ovat Raamatun kirjojen mukaisessa järjestyksessä.

rll.fi/johdannot

Tekijä: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry