Seurakunnille

Lukuohjelmat

Päivän eväät

Päivän eväät – pieni raamatunlukuopas on ollut käytössä jo lähes 30 vuotta ja se on edelleen ajankohtainen. Ohjelman mukaan Raamattu voidaan lukea läpi 365 päivässä. Päivän eväät voi tilata joko sähköpostilla tai paperisena Piplian sivuilta.

piplia.fi/…

Tekijä: Piplia
Copyright: Piplia

Tässä olen – Päivittäisiä hengellisiä harjoituksia

Tässä olen – päivittäiset hengelliset harjoitukset ovat ignatiaanisesta perinteestä ammentavia mietiskelykokonaisuuksia. Ne sisältävät päivittäin vaihtuvan mietiskelyn ja raamatuntekstin. Harjoitukset johdattelevat elämään raamatuntekstin sisällä ja katselemaan tekstejä uudenlaisista näkökulmista.

raamattu.fi/tassaolen

Tekijät: Pekka Y. Hiltunen, Pirjo Kantala, Jaana Räntilä, Kalevi Virtanen
Copyright: Piplia

RaamattuStartin ryhmämateriaali

RaamattuStartti.fi-nettisivustolla on 100 lukukohtaa, joista jokaiseen liittyy myös keskustelukysymyksiä. Sisältö on jaettu 20 jaksoon – 10 VT:n ja 10 UT:n jaksoa. Yhteen kunkin jakson lukukohtaan on tehty laajempi ryhmämateriaali, jossa on enemmän kysymyksiä ja myös helposti toteutettava ryhmätehtävä.

rll.fi/materiaalit/raamattustartin-ryhmamateriaali

Tekijä: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry

Hetkinen Raamatun lukemiseen

Raamatunlukulehti Hetkinen ohjaa säännölliseen ja monipuoliseen Raamatun lukemiseen. Siinä on joka päivälle Raamatun lukujakso ja lyhyt opetus. Sunnuntaisin luetaan kirkkovuoden tekstejä, ja niihin liittyy ryhmäkeskustelukysymyksiä. Hetkinen ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja sen tilaaja voi myös lukea ja kuunnella e-Hetkistä verkossa.

rll.fi/hetkinen

Julkaisija: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry

Raamattumaraton

Lasten ja aikuisten yhteinen raamatunlukuohjelma esim. perheille, pyhäkouluun tai raamattukerhoon. Raamattumaratonin lukuohjelmia löytyy eri lastenraamattuihin ja kirkkoraamattuun. 150-kohtaisiin lukuohjelmiin liittyy kysymyksiä ja tehtäviä. Raamattumaratonin kartan avulla voi seurata lukuohjelmassa edistymistä ja merkitä siihen etappipalkinnot.

raamattumaraton.fi

Tekijä: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: lukuohjelmat Raamatunlukijain Liitto ry, alkuperäinen ELM Syd, Ruotsi

Sovellukset

Raamattu kannesta kanteen

Rkk-ohjelmasarja on 1434 opetuksen raamatunopetuskokonaisuus, jossa opiskellaan Raamattu läpi ymmärrettävällä tavalla. Opettajana toimii teologian lisensiaatti, pastori Jukka Norvanto. Voit kuunnella opetuksia nettisivujen, Rkk-sovelluksen tai radion kautta.

sansa.fi/rkk

Tekijä: Medialähetys Sanansaattajat ry
Copyright: Medialähetys Sanansaattajat ry ja Jukka Norvanto

Videot

LUMO – evankeliumit elokuvina

LUMO-evankeliumielokuvissa seurataan evankeliumien tapahtumia sanasta sanaan Raamatusta luettuina. Elokuvan muodossa kuunneltava ja katsottava evankeliumi on syvä ja innostava kokemus sellaisellekin, joka ei ole tottunut lukemaan Raamattua. Elokuvia voi näyttää kaikenikäisille ja helposti myös lyhyempinä kokonaisuuksina.

rll.fi/lumo

Tekijä ja Copyright: LUMO – evankeliumit elokuvina © The Lumo Project
Suomennos ja kysymykset: Raamatunlukijain Liitto ry

Jeesuksen elämä LUMO-elokuvien katkelmina

Neljästä LUMO-evankeliumielokuvasta rll.fi/lumo on poimittu 40 max viiden minuutin katkelmaa, joiden kautta käydään läpi Jeesuksen maanpäällinen elämä. Evankeliumielokuvia ja niiden katkelmia voi hyödyntää eri-ikäisten kanssa. Katkelmiin on tehty pienryhmäkysymyksiä kouluikäisille, nuorille ja nuorille aikuisille/aikuisille. Ne löytyvät katkelmien alta.

liftaripro.fi/…

Tekijä ja Copyright: LUMO – evankeliumit elokuvina © The Lumo Project
Suomennos ja kysymykset: Raamatunlukijain Liitto ry

BibleProject-videot

Suomenkieliselle yleisölle lokalisoituja laadukkaita animaatiovideoita kaikista Raamatun kirjoista ja erilaisista Raamatun teemoista. Videoiden tavoite on auttaa kokemaan Raamattu yhtenäisenä kertomuksena, joka johtaa Jeesukseen.

bibleproject.com/Finnish

Tekijä: BibleProject
Copyright: BibleProject

Raamattu alusta loppuun -opetussarja

Sarja sisältää 48 keskimäärin 20 min kestävää opetusvideota. Niissä käydään läpi kaikki Raamatun kirjat. Kukin video sisältää olennaiset asiat opetettavasta kirjasta. Opettajina toimivat tunnetut raamatunopettajat sekä Raamatunopetusakatemian käyneet raamatunopettajat.

YouTube

Tekijä: Raamatunopetusakatemia. Videoiden toimittaminen Kansan Raamattuseura.
Copyright: Raamatunopetusakatemia & kukin raamatunopettaja

Raamatun punainen lanka

Raamatunopettaja Leif Nummela käy 9-osaisessa videosarjassa läpi, miten Jeesus ilmenee Raamatun punaisena lankana läpi koko Raamatun.

janoinenlammas.fi/…

Tekijä ja Copyright: Leif Nummela
Janoinen lammas copyright: janoinenlammas.fi

Psalmit lapsen lukemana – animoituja videoita

Psalmit kertovat Jumalan suuruudesta ja ihmeistä. Ne ovat täynnä iloa, kiitollisuutta ja rukouksia. Psalmit on kirjoitettu eri aikoina ja eri paikoissa, mutta ne kaikki kertovat samasta asiasta: Jumalan kohtaamisesta ja sen hyvästä vaikutuksesta elämään. Yhteensä 10 lyhyttä animoitua videota.

Psalmit lapsen lukemana 1

Psalmit lapsen lukemana 2

Tekijä: janoinenkaritsa.fi
Copyright: janoinenkaritsa.fi

Jeesuksen tarina

Noin minuutin mittaisia animoituja videoita Jeesuksen elämästä. Videosarja on Max7.org tuotantoa ja heidän luvallaan julkaistu. Suomenkielisen äänen on tuottanut Janoinenkaritsa.fi. Yhteensä 31 videota.

janoinenlammas.fi/…

Tekijä ja copyright: Max7.org ja janoinenkaritsa.fi

Jeesuksen vertaukset

Muutaman minuutin kestäviä animoituja videoita Jeesuksen vertauksista. Videot ovat Max7.org tuotantoa ja heidän luvallaan julkaistu. Suomenkielisen äänen on tuottanut Janoinenkaritsa.fi. Yhteensä 7 videota.

janoinenlammas.fi/…

Tekijä ja copyright: Max7.org ja janoinenkaritsa.fi

Toiminnalliset

Godfulness – hiljentymistä ja hengellisiä harjoituksia

Godfulness.fi -sivuston hengellisissä harjoituksissa keskitytään Jumalaan ja hänen läsnäoloonsa. Tämä tapahtuu esimerkiksi rukouksen, luonnon ihmettelyn sekä raamattuhiljentymisten kautta. Yksin tai yhdessä toisten kanssa voit tutustua Jumalan lupauksiin Raamatussa ja löytää rohkaisua ja viisautta eri elämäntilanteisiin. Voit ehkä löytää juuri sinua innostavan ja rohkaisevan tavan lukea Raamattua.

Godfulness.fi

Tekijä: Raision seurakunnan ympäristöasiantuntija Hannele Siltala
Copyright: Raision ev.lut. seurakunta

Mahdollistava kirkko – raamattutyöskentelymateriaali ihmiskäsityksestä ja yhteisöllisyydestä

Mahdollistava kirkko -materiaali on tarkoitettu keskustelun virikkeeksi, kun pohditaan, millainen yhteisö seurakunta on, ketä siihen kuuluu sekä millainen käsitys ihmisestä ohjaa suunnittelua, päätöksentekoa ja toimintaa seurakunnassa. Nämä käsitykset vaikuttavat koko seurakunnan elämään ja siihen, kuinka seurakunnan resursseja käytetään.

Mahdollistava kirkko (pdf)

Tekijät: Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto, Mika Aspinen, Riitta Kuusi, Tiina Peippo, Jukka Sariola.
Copyright: Kirkkohallitus, Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 66, Kirkko ja toiminta

Tutkitaan Raamattua yhdessä

Materiaali on tarkoitettu Raamatun kirjojen systemaattiseen tutkimiseen pienryhmissä. Se sisältää kysymyksiä ja kommentaariosion. Kokoontumisissa on myös ryhmäkeskustelua kysymysten pohjalta ja lyhyt opetus – rennossa ilmapiirissä. Materiaalia eri-ikäisille löytyy yhteensä 83 eri kielellä.

cbssuomi.fi/materiaali

Tekijä: Community Bible Study Suomi
Copyright: Community Bible Study Suomi

Iloa ja eloa Raamatusta – toiminnallisia ohjeita ryhmille

Yhteensä 20 erilaista toiminnallista ja helposti sovellettavaa ohjetta, joiden avulla voidaan tutustua ja käsitellä erilaisia Raamatun kertomuksia tai lukukohtia. Ne sopivat monenlaisille ja eri kokoisille ryhmille sekä niin nuorille kuin aikuisillekin. Niiden avulla voi käsitellä lähes mitä hyvänsä raamatunkohtaa.

rll.fi/iloa-ja-eloa

Tekijä: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry

Monimuotoiset

LiftariPro.fi – materiaalipankki ohjaajille

Monipuoliseen Raamatun käyttöön ohjaava materiaalipankki varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön. Sisältää ideoita opetukseen, havainnollistamiseen, peleihin, askarteluun, hartauksiin ja keskusteluun. Kaikki materiaalit liittyvät Raamattuun tai johonkin raamatunkohtaan ja ne on suunnattu neljän eri kohderyhmän ohjaajille: kouluikäiset, rippikoulu, nuoret ja nuoret aikuiset. Monipuolinen hakutoiminto.

liftaripro.fi

Tekijä: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry

Piplian globaalikasvatusmateriaalit

Piplian globaalikasvatusmateriaalit sisältävät työskentelyjä, tietoiskuja, videoita, hartauksia, rippikoulutunteja ja päivänavauksia. Aineistopankista löytyy runsaasti materiaalia kaikenikäisille ja kaikenlaisiin tilaisuuksin seurakunnissa. Materiaalien avulla voidaan tutkia sitä, millainen muutosvoima Raamatulla on kaikkialla maailmassa. Ideat ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa omaan käyttöön sopivaksi. Osa aineistosta on saatavilla myös ruotsiksi.

piplia.fi/piplian-globaalikasvatus/

Tekijä: Piplia
Copyright: Piplia

Isän idea

Laaja ja monikäyttöinen materiaalikokonaisuus ja ideapankki varhaisnuorten ohjaajille. Tarkoitettu toiminnalliseen ryhmätyöskentelyyn Raamatun kertomusten pohjalta, ja se sopii noin 11–14-vuotiaiden kerhoihin, leireille ja raamatturyhmiin. Sitä voi soveltaen käyttää myös lasten ja nuorten kanssa. Vanha ja Uusi testamentti käydään läpi 14 jaksossa, joissa on yhteensä 66 opetuskokonaisuutta.

rll.fi/isan-idea

Tekijä: Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry

Muut

Piplian Raamattukurssi

Uusi ekumeeninen ja dialoginen kurssiaineisto seurakuntien käyttöön. Materiaali sisältää johdantokerran sekä seitsemän eri temaattista kokonaisuutta: vapaus, rakkaus, luottamus, myötätunto, ihmisyys, valta ja oikeudenmukaisuus. Nämä ovat teemoja, jotka koskettavat ihmisen sisintä ja elämän peruskysymyksiä, ja nousevat myös raamatunteksteistä. Raamattukurssi sopii niin nuorille kuin vanhemmillekin Raamattuun uteliaasti suhtautuville ihmisille. Lisenssimaksu on 200 € lukuvuodessa. Lisenssimaksulla seurakunta saa käyttöönsä asiantuntijoiden laatiman raamattumateriaalin, ohjaajan oppaan sekä käyttöoikeuden runsaaseen taustamateriaaliin piplia.fi -verkkosivuilla.

pipliakauppa.fi/…

Tekijä: Piplia
Copyright: Piplia

Raamattua hoivakodeissa

Toimintamuoto, jossa hoivakotien asukkaille järjestetään ohjattuja tuokioita Raamatun tekstien äärellä. Sisältää ohjeita ja vinkkejä vapaaehtoisille toimijoille sekä Teija Väinölän sosionomin opinnäytetyön Kristillinen tuokio -menetelmän materiaalit.

rll.fi/hoivakotien….

Tekijä: Teija Väinölä & Raamatunlukijain Liitto ry
Copyright: Teija Väinölä & Raamatunlukijain Liitto ry