Förälska dig i Bibeln

Info

Den kristna tron är baserad på Bibeln. Du kan vara ensam eller tillsammans med andra för att läsa Bibeln. RakastuRaamattuun.fi (Förälska dig i Bibeln) erbjuder många alternativ för det.

RakastuRaamattuun.fi är en ekumenisk materialbank för läsning av Bibeln. På webbplatsen finns länkar till material som producerats av olika aktörer och som kan utnyttjas av individer, grupper eller gemenskaper av människor i olika åldrar.

RakastuRaamattuun.fi respekterar Bibeln och litar på Bibelns ord. Den har förbundit sig i den Apostoliska och/eller Nicenska trosbekännelsen och respekterar olika kyrkliga ordningar och samfundsbaserade bibelläsningsmetoder.

Webbplatsens samarbetsaktörer är Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), Suomen Evankelinen Allianssi (SEA), Finska missionsrådet (FMR) och Raamatunlukijain Liitto (RLL).

Tilläggsmaterial kommer på webbplatsen stegvis. Den upprätthålls av Raamatunlukijain Liitto ry.

Läsplan

Bibellasningsplan

Här finns hjälp för dig som vill ha en plan att läsa Bibeln regelbundet. Det finns olika möjligheter att välja mellan.

bibelsällskapet.se/…

För den enskilde, Grupper

Material: Svenska Bibelsällskapet
Copyright: Svenska Bibelsällskapet

Appen

Bibeln.fi- och Piplia-appen

Läs Bibeln var än du är. Du får Bibeln till din telefon eller på din dator via Piplia-appen och webbsidan Bibeln.fi.
Du kan välja mellan Bibeln2000 eller översättningar på flera andra språk. I appen finns också dagliga bibelmeditationer på finska, som du kan läsa eller lyssna till.

bibeln.fi

För den enskilde, Grupper, Ungdom (11-19 år), Församlingar

Material: Piplia
Copyright: Piplia

YouVersion Bibelappen

En gratis Bibel för telefon eller surfplatta. Online eller offline. Inga annonser. Inga köp.

bible.com/sv

Personlig, grupper, ungdomar, församlingar

Material: YouVersion
Copyright: YouVersion

Bibelappen för barn

Bibelappen för barn är medlem i YouVersions app-familj. Den är alltid helt gratis. Genom engagerande äventyr och vackra animationer kan barn utforska de stora berättelserna i Bibeln.

bible.com/sv/kids

Barn under 10 år, Församlingar

Material: YouVersion, OneHope
Copyright: YouVersion, OneHope

Tiofjorton.se

10:14 är en lättnavigerad bibelapp som är utformad för familjen. Genom flera sinnen får ni möta bibeltexten och med hjälp av pedagogiska frågor får ni igång samtalet om hur texten kan vara aktuell idag. Appen är utvecklad av Fjellander media för Bibeln idag.

tiofjorton.se

Familjen, Församlingar

Material: Bibeln idag
Copyright: Bibeln idag, video Lumo Project, Bibel 2000 Svenska Bibelsällskapet

Video

BibleProject videor

Animerade videor och annat kostnadsfritt material, som hjälper dig att upptäcka Bibelns hela berättelse och som leder till Jesus.

bibleproject.com/swedish

För den enskilde, Grupper, Ungdom (11-19 år), Församlingar

Material: BibleProject
Copyright: BibleProject

Aktivitet

Ideer for bibelarbete – tips for den enskilde

Här finner du tips för den enskildes läsning och bibelstudium. Det kan ge nya tips hur man kan fördjupa sig i Bibelns budskap.

bibelsällskapet.se/…

För den enskilde

Material: Svenska Bibelsällskapet
Copyright: Svenska Bibelsällskapet

Ideer for bibelarbete – tips for gruppen

Här finner du tips för en grupp att studera Bibeln tillsammans och få nya synvinklar i Bibelläsningen.

bibelsällskapet.se/…

Grupper, Ungdom (11-19 år)

Material: Svenska Bibelsällskapet
Copyright: Svenska Bibelsällskapet

Förbered er tillsammans

Ett förslag för Bibelns dag 2024 är att fokusera på hur man tillsammans kan göra Bibeln tillgänglig för varandra och andra. Temat Bibeln tillhör alla är en påminnelse om att bjuda in till Bibelns äventyr på olika sätt beroende på vem personen är. Vad krävs i form av språk, format, tidpunkt, plats och tillvägagångssätt?

bibelsällskapet.se/… (pdf)

bibelsällskapet.se/…

Församlingar, Grupper

Material: Svenska Bibelsällskapet
Copyright: Svenska Bibelsällskapet

Ideer for bibelarbete – bibelgudstjanst

Hur kan man uppmärksamma Bibeln i en gudstjänst? Här finns tips hur man i en församling kan fira Bibelgudstjänst.

bibelsällskapet.se/…

Församlingar

Material: Svenska Bibelsällskapet
Copyright: Svenska Bibelsällskapet

Ett Bibelstudium för alla

Materialet är avsett för smågrupper som studerar Bibelns böcker systematiskt tillsammans. Det innehåller studiefrågor och en kommentar för varje avsnitt. Samlingarna består av gruppdiskussion och en kort undervisning – i en avslappnad atmosfär. Material för alla åldrar finns på sammanlagt 83 språk.

cbsisverige.se

Ungdom (11-19 år), Barn under 10 år, Grupper, Församlingar

Material: Community Bible Study Finland
Copyright: Community Bible Study